Dostawa i instalacja

DOSTARCZAMY, INSTALUJEMY, URUCHAMIAMY.

Zakup urządzeń do poprawy bezpieczeństwa i jakości zasilania jest dopiero początkiem w zapewnianiu niezawodności zasilania. Równie ważna jest także poprawna instalacja urządzeń, uruchomienie oraz przeprowadzenie testów.

W ramach naszych usług zapewniamy:

  • instalację na miejscu docelowym,
  • podłączenie do instalacji elektrycznej,
  • pierwsze uruchomienie urządzeń,
  • przeprowadzenie testów wraz z prezentacją zasady działania,
  • przeszkolenie personelu obsługującego,
  • dokumentację techniczną.

Chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów na temat naszych usług towarzyszących? Skontaktuj się z naszym działem handlowym.