Polityka prywatności

Administrator

 1. Wszelkie dane osobowe oraz inne informacje dotyczące Użytkowników Serwisu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Zolmot Energia J.B. Zielińscy sp.j. z siedzibą w Kostrzynie, 62-025, Ul. Okrężna 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000091046, posiadająca nr NIP 7861003104, REGON 630321676.
 3. Administrator podjął wszelkie działania zmierzające do ochrony danych osobowych Użytkowników oraz do ochrony ich prywatności.
 4. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady pozyskiwania i przetwarzania danych i informacji o Użytkownikach Serwisu.
 5. Wszelkie pytania oraz skargi związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego administratora stron www pod adresem admin(at)zolmotenergia.com.pl.

Zakres przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane aby prowadzić pomiary jakości i skuteczności Serwisu, ulepszać treści oraz usługi, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń
 2. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe tylko od osoby, której te dane dotyczą.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. Osoby podające dane nie podlegają profilowaniu.

Pliki cookie

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  2. w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Zbieranie informacji na stronie Serwisu szyfrowane jest protokołem SSL.
 2. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane są na serwerach zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Serwery są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administrator zapewnia zabezpieczenie serwerów, które posiadają zabezpieczenie techniczne oraz organizacyjne uniemożliwiając bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
 5. Jedyne osoby, które mają upoważnienie do dostępu do serwerów, na których są przetwarzane dane osobowe, to odpowiednio przeszkoleni pracownicy Administratora.

Udostępnianie danych osobowych

 1. Odbiorcą przetwarzanych danych są pracownicy Administratora.
 2. Administrator nie udostępnia danych Użytkowników innym podmiotom.
 3. Ewentualne udostępnienie danych może nastąpić jedynie na podstawie przepisów prawa i w ich zakresie.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do wglądu, poprawienia, cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych oraz żądania ich usunięcia.
 2. Po usunięciu danych osobowych, Administrator ma prawo przetwarzać jedynie te dane, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami prawa w celu potwierdzenia wykonania usługi, rozliczenia podatków, przez okres wskazany w tych przepisach.
 3. Użytkownik, którego dane są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiana polityki

 1. Administrator może dokonać zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Serwisu, powodującej konieczność zmiany tego dokumentu.