Zasilanie dla telekomunikacji

Systemy telekomunikacyjne są jednym z aplikacji krytycznych wymagających niezawodnego zasilania. Systemy te posiadają specyficzne wymagania dotyczące jakości zasilania. Nasza firma posiada rozwiązania zabezpieczające usługi telekomunikacyjne przed przerwami w dostawie energii lub pogorszeniu się jej parametrów.

Systemy zasilania napięciem -48V DC

Siłownie telekomunikacyjne do montażu w szafach rack

Siłownie telekomunikacyjne niewielkich rozmiarów, wykonane w technologii modułowej o mocy modułu prostownika od 850 W do 6000 W, charakteryzujące się wysoką sprawnością aż do 97,5%. Systemy do instalacji w istniejących szafach rack. W zależności od konfiguracji moc systemu wynosi od kilkuset watów do 20 kW. Siłownie wyposażone być mogą w panel dystrybucyjny. Autonomia baterii rezerwowych wynosić może od kilku minut do kilku godzin.

Systemy zasilania dużej mocy

Systemy szafowe dla dużych aplikacji telekomunikacyjnych zasilanych napięciem -48V dc. Łączenie równoległe szaf umożliwia uzyskanie mocy systemu nawet kilkaset kW. Równoległe systemy szaf umożliwiają szybką rekonfigurację siłowni telekomunikacyjnej. Moduły prostownikowe o sprawności energetycznej do 97,5% zapewniaj niskie koszty eksploatacji. Jeden sterownik Orion umożliwia wizualizację całego systemu zasilania niezależnie od ilości szaf prostownikowych. Autonomia baterii rezerwowych wynosić może od kilku minut do kilku godzin.

Hybrydowe systemy zasilania

Systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii

Hybrydowe systemy zasilania są autonomicznymi elektrowniami wykorzystującymi różnorodne źródła energii w celu zasilania masztów radiowych, stacji bazowych lub innych systemów telekomunikacyjnych. System taki złożony jest z agregatu prądotwórczego generującego napięcie stałe -48 Vdc, ogniw fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są do zasilania odbiornikow poczas słonecznych dni, natomiast turbina wiatrowa generuje napięcie wykorzystując wiatr. Gdy żadne z tych źródeł nie będą dostępne odbiory zasilane zostaną z naładowanych wcześniej baterii lub z zespołu prądotwórczego. Zastosowanie generatora na napięcie stałe niweluje stosowanie układu SZR oraz układów prostownikowych.