Automatyka agregatów prądotwórczych

Agregaty prądotwórcze posiadają możliwość startu automatycznego w przypadku zaniku zasilania z sieci zawodowej. W takim przypadku panel sterowania Szafa automatyki agregatuagregatu wyposażany jest w odpowiednią automatykę, która sprawdza jakość napięcia zasilającego. W przypadku gdy parametry zasilania przekroczą granice tolerancji, automatyka uruchomi agregat prądotwórczy.

Przełączanie obciążenia na zasilanie z generatora odbywa się za pomocą układu SZR zabudowanego w panelu sterującym agregatu prądotwórczego bądź w osobnej szafie. Produkowane przez Zolmot Energia układy automatyki do agregatów prądotwórczych charakteryzują się wysokim standardem wykonania.

Wyposażone są one w mikroprocesorowy panel sterujący posiadający wiele opcji komunikacyjnych, jak porty szeregowe, Ethernet lub GSM. Dodatkowo panel wyposażony jest w układ ładowania baterii rozruchowych oraz kontroli jej parametrów.